مدرسین

 

مؤسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین در تلاش است تا با ارائه آموزش در تراز و استاندارد جهانی و با بهره‌گیری از مجرب‌ترین اساتید ملی و بین‌المللی، به کانون اصلی آموزش، پژوهش و مشاوره در حوزه مأموریت خود در کشور تبدیل شود.

 

بالا