راهنمای ارسال مقاله به نشریه داخلی تخصصی اندیشه معین

به اطلاع پژوهشگران گرامی می‌رساند مقاله‌های ارسالی به این مجله بایستی مطابق با راهنمای نگارش تدوین شوند در غیر این صورت مقاله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

 1. صفحه‌آرایی: متن مقاله در نرم‌افزار Word نسخه 2007 یا بالاتر با حاشیه 3 سانتی‌متر از طرفین و حداکثر در 20 صفحه و با فاصله خطوط Single تایپ شود.
 2. منبع‌نویسی: منبع‌نویسی درون متنی و انتهای متن بایستی به شیوه APA باشد.
 • نمونه منبع‌نویسی درون متنی برای دو نویسنده:

نمونه: رهبری، فرآیند نفوذ افراد می­باشد به طوری که آنها را برای تحقق اهداف سازمانی ترغیب نماید (معمارزاده طهران و احمدی، 1392)

 • نمونه منبع ­نویسی درون متنی برای چند نویسنده:

نمونه:در مربیگری، تمرکز روی فرد است. مربیگری قادر است بین اهداف سازمانی و نیازهای فردی کارمندان برای رشد و پیشرفت، تعادل برقرار کند و سبب برقراری یک رابطه مبتنی بر منفعت بین فرد و سازمان شود (معمارزاده و همکاران، 1394)

نمونه: معمارزاده و همکاران (1394) معتقدند در مربیگری، تمرکز روی فرد است. مربیگری قادر است بین اهداف سازمانی و نیازهای فردی کارمندان برای رشد و پیشرفت، تعادل برقرار کند و سبب برقراری یک رابطه مبتنی بر منفعت بین فرد و سازمان شود.

 • اسامی نویسندگان خارجی در متن مقاله به صورت انگلیسی نوشته شود.
 • فهرست منابع انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا تنظیم شود. همچنین ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی ذکر گردد (نیازی به شماره­گذاری نیست).

اشکال، نمودارها، جداول و روابط ریاضی هر یک به طور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شود. اشکال و نمودارها بایستی دارای زیرنویس و جداول، بالانویس داشته باشند. اعداد، حروف و علائم آن­ها بایستی خوانا و قابل رؤیت باشد. زیرنویس‌ها و بالانویس‌ها با اندازه حروف 11pt و به صورت وسط­چین تایپ شود.

3.ساختار کلی مقالات:

 • صفحه اول:

ü      عنوان کامل مقاله (تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد).

ü      نام و نام خانوادگی نویسندگان، رتبه علمی، تخصص

ü      نام دانشگاه/ مؤسسه محل اشتغال و مشخصات تماس به صورت کامل برای نویسنده­(گان) شامل نشانی پستی، شماره تلفن (همراه و ثابت)، نمابر و پست الکترونیک

      نام نویسنده مسئول (Corresponding Author) با علامت ستاره (*) مشخص شود.

ü      چکیده مقاله به زبان فارسی (حداکثر 200 واژه) و واژه­های کلیدی (حداکثر 6 واژه)

 • صفحه دوم: بدنه اصلی مقاله شماره‌گذاری شده و به ترتیب زیر باشد.
 1. مقدمه: شامل بیان مسأله، اهمیت موضوع و اهداف یا سؤال­های پژوهش باشد. تمامی موارد بدون عنوان مجزا و به دنبال هم ارائه شوند.
 2. بررسی پیشینه پژوهش، توسعه فرضیه­ها و الگوی مفهومی تحقیق: در این بخش، منتخبی از پیشینه پژوهش مرتبط با موضوع (داخلی و خارجی) ارائه ­شود. بر این اساس فرضیه­های تحقیق نوشته شده و در پایان این بخش می­توان الگوی مفهومی پژوهش را ارایه نمود.
 3. روش­ شناسی: این بخش شامل نوع طرح پژوهشی، ابزار و روش گردآوری داده­ها، روایی و پایایی ابزار تحقیق (ضریب پایایی محاسبه شده برای کلیه متغیرهای تحقیق گزارش شود)، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه­ گیری و نام و نسخه نرم ­افزار به کار برده برای تجزیه و تحلیل داده­ها ­باشد.
 4. تحلیل داده­ها و یافته­های پژوهش: ابتدا مشخصات جمعیت­ شناختی نمونه مورد بررسی و سپس نتایج تحلیلهای آماری (توصیفی و استنباطی) گزارش شود.
 5. بحث و نتیجه‌گیری: این بخش در برگیرنده یافته‌های اصلی پژوهش، مقایسه نتایج تحقیق با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط، نتیجه‌گیری، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد پژوهش­ های آتی می‌باشد. کلیه موارد بدون عنوان مجزا به ترتیب و در ادامه یکدیگر قرار گیرند.                                                                                                                                4.مقالات فارسی با قلم B Nazanin و مقالات انگلیسی با قلم Times New Roman و مطابق جدول زیر نوشته می‌شوند:

بخش مقاله

نوع و اندازه قلم

بخش مقاله

نوع و اندازه قلم

عنوان

B Nazanin 16 (Bold)

عنوان انگلیسی

Times New Roman 14 (Bold)

اسامی نویسنده­(گان)

B Nazanin 13 (Regular)

اسامی نویسنده­(گان)

Times New Roman 11 (Regular)

مشخصات نویسنده­(گان)

B Nazanin 12 (Regular)

مشخصات نویسنده­(گان)

Times New Roman 10 (Regular)

چکیده فارسی

B Nazanin 14 (Regular)

چکیده انگلیسی

Times New Roman 12 (Regular)

واژه ­های کلیدی

B Nazanin 14 (Bold)

واژه ­های کلیدی (انگلیسی)

Times New Roman 12 (Bold)

عناوین اصلی مقاله

B Nazanin 14 (Bold)

عناوین اصلی مقاله (انگلیسی)

Times New Roman 12 (Bold)

متن فارسی

B Nazanin 14 (Regular)

متن انگلیسی

Times New Roman 12 (Regular)

متن فارسی درون

جدول یا نمودار

B Nazanin 11 (Regular)

متن انگلیسی درون جدول یا نمودار

Times New Roman 10 (Regular)

زیرنویس فارسی

B Nazanin 10 (Regular)

زیرنویس انگلیسی

(Footnotes)

Times New Roman 9 (Regular)

 • نکات مهم و کلیدی:

ü      مقاله­ های ارسالی نبایستی در هیچ یک از مجله ­ها و یا همایش ­های داخلی و خارجی منتشر شده و یا به صورت همزمان ارسال شده باشند. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه نویسندگان خواهد بود.

ü      پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر نام و ترتیب اسامی نویسندگان امکان­پذیر نیست.

ü      نامه پذیرش مقاله صرفاً پس از انجام اصلاحات مدنظر داوران توسط نویسنده­(گان) و تأیید دفتر نشریه صادر می­گردد.

ü      دریافت مقاله و اصلاحات احتمالی صرفاً از طریق پست الکترونیکی به آدرس research@andishehmoien.ir انجام می­شود.

ü      در صورت عدم تعیین نویسنده مسئول از سوی نویسندگان مقاله، شخص ارسال­ کننده مقاله به دفتر نشریه، نویسنده مسئول تلقی خواهد شد.

ü      نشریه در ویرایش متن مقاله­ ها آزاد است.

5.شیوه نگارش منابع فارسی در انتهای مقاله

کتاب

یک نویسنده:

-         ایزدی، مصطفی. (1386). فرهنگ معابر تهران (چاپ اول)، تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه­ریزی شهری.

دو یا چند نویسنده:

-         اصغری­ مقدم، محمدرضا؛ و رجبی، آزیتا. (1385). جغرافیای طبیعی شهر (3)، تهران: نشر سرا.

کتاب ترجمه شده:

-         هال، بردلی. (1391). استراتژی سرمایه انسانی (ترجمه لقمان رحمانپور و فاطمه کاظمی نژاد)، تهران: اندیشه‌های گوهربار.

مقاله

یک نویسنده:

-         موسایی، احمد. (1387). طراحی مدلی جهت تعیین فرصت­ها و تجاری­سازی آن­ها در مراکز تحقیق و توسعه. رشد فناوری، 4(14)، 21-13.

دو یا چند نویسنده:

-         حبیبی، لیلا؛ و محمودی ­پاتی، فرزین. (1396). از بازار تا پاساژ: تحلیلی بر سیر تحولات فضاهای تجاری مدرن در شهر تهران. باغ­نظر، 14(49)، 52-43.

پایان ­نامه کارشناسی­ ارشد و رساله دکترا

-         ادیبی، احمد. (1392). طراحی مرکز فرهنگی و تفریحی بندرعباس با رویکرد معماری پایدار (پایان­نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه پیام نور استان هرمزگان، ایران.

منابع اینترنتی

وب سایت دولتی یا سازمان:

-         سازمان بنادر و دریانوردی (1391). ایران و ترانزیت. قابل دسترسی در آدرس: http://transit.pmo.ir/eco31a9-eco31a22-fa.html

صفحات شخصی:

-         روستا، احمد. (1391). استراتژی صادرات. قابل دسترسی در آدرس: http://www.drroosta.com/learning-articles/19-marketing-sales/26-export-strategy

 
6.شیوه نگارش منابع خارجی در انتهای مقاله
 

کتاب

یک نویسنده:

-         Nacif, R.C. (2003). Online Customer Loyalty. Germany: Springer.

دو یا چند نویسنده:

-         Del Giudice, M., & Della Peruta, M.R. (2017). The Satisfaction of Change. Germany: Springer.

مقاله

یک نویسنده:

-         Reimers, V. (2013). Convenience for the Car-borne Shopper: Are Malls and Shopping Strips Driving Customers away?. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 49, 35-47.

دو یا چند نویسنده:

-         Kanoga, S., Njugana, R., & Bett, S. (2015). The Effect of Place on Performance of Shopping Malls in Nairobi County Kenya. Journal of Social Sciences and Humanities, 1(4), 381-390.

مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس (Proceedings)

-         Nicol, D. M., & Liu X. (1997). The dark side of risk (what your mother never told you about time warp). In Proceedings of the 11th Workshop on Parallel and Distributed Simulation, Lockenhaus, Austria, 10–13 June 1997 (pp. 188–195). Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society.

پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد و رساله دکترا

-         Maneekum, F. (2010). Green Shopping Centers. (Master’s Thesis). KTH University, Sweden.

منابع اینترنتی

وب سایت دولتی یا سازمان:

-         Wisconsin Department of Natural Resources. (2001). Glacial Habitat Restoration areas. Retrievedfrom http://www.dnr.state.wi.us/org/land/wildlife/hunt/hra.htm

صفحات شخصی: (چون امکان تغییر صفحات وجود دارد، تاریخ دسترسی درج می­شود)

-         Duncan, D. (1998, August 1). Homepage. Retrieved July 30, 2007 fromhttp://www.geocities.com/SoHo/Coffeehouse/1652/

بالا